|                     |                  |                                                |                     |                           |                |

Financial Aids/Scholarships

>        

Financial Aids/Scholarships

Financial Aids / Scholarships

Skim Pinjaman Pendidikan PTPTN diwujudkan bagi tujuan untuk memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan. Pinjaman pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Sekali gus, membuka lebih banyak peluang kepada semua golongan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Kemudahan pinjaman pendidikan PTPTN adalah terbuka kepada pelajar yang menyambung pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tempatan sahaja. Ianya selaras dengan Seksyen 2, Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) iaitu Institusi Pendidikan Tinggi yang ditubuhkan di bawah:

 • Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971;

 • Akta Institut Teknologi MARA 1976;

 • Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996;

 • Politeknik yang ditubuhkan dan disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta Pendidikan 1996; dan

 • Mana-mana institusi pendidikan tinggi lain yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dan yang ditentukan oleh Menteri sebagai suatu institusi pendidikan tinggi.

Financial Aids / Scholarships

 • Syarat-syarat permohonan pinjaman pendidikan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia;

 • Berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon;

 • Mendapat tawaran ke IPTA/ IPTS dan Politeknik dengan memenuhi syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);

 • Kursus yang diikuti oleh pelajar IPTA/ IPTS dan Politeknik mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan berdaftar dengan PTPTN;*

 • Bagi pelajar-pelajar IPTS, kursus yang diikuti mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan masih di dalam tempoh sah laku semasa tarikh memohon;

 • Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza pengesahan perlu diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di atas;

 • Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu (1) tahun;

 • Telah membuka akaun SSPN-i/ SSPN-i Plus**.

 • * Hanya kursus yang diluluskan tajaan PTPTN akan didaftarkan dan disenaraikan dalam Portal Permohonan Online PTPTN. Pihak IPT perlu membuat permohonan kepada PTPTN sekiranya ingin mendapatkan tajaan pinjaman PTPTN.

 • ** Hanya akaun SSPN-i yang mempunyai 15 digit sahaja yang boleh membuat permohonan PTPTN. Sila hubungi cawangan PTPTN berhampiran untuk menyemak nombor akaun SSPN-i 15 digit.

PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK) ditubuhkan mulai 1 Jun 2006 di bawah Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640), bertujuan untuk mengurus Tabung Pembangunan Kemahiran yang terdahulunya dikendalikan oleh Bahagian Tabung Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Matlamat PTPK adalah untuk memberi pinjaman Latihan Kemahiran kepada lepasan sekolah / institusi kemahiran di Institusi Latihan Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK.

 • Warganegara Malaysia

 • Berumur 16 – 25 tahun

 • Pendapatan isi rumah / ibubapa/penjaga tidak melebihi RM 5000.00

 • Tiada rekod senarai hitam atau jenayah

 • Keperluan seorang penjamin

 • Tidak ada tajaan atau bantuan pendidikan lain di bawah kerajaan

 • Mempunyai atau membuka akaun konventional di CIMB bank sahaja

 • Warganegara Malaysia

 • Berumur 21 – 50 tahun

 • Tiada rekod senarai hitam atau jenayah atau muflis

 • Tidak boleh menjamin lebih dari 2 orang

 • Ibu,Bapa, Penjaga, Adik-beradik, Saudara  mara dan rakan-rakan boleh menjadi penjamin

 • Gaji / pendapatan bersih minima penjamin tidak kurang dari RM 800.00 sebulan

 • Slip gaji yang di sahkan oleh majikan perlu disertakan

 • Jika tiada slip gaji, perlu isi borang akuan pendapatan dan membuat pengesahan daripada Pegawai kerajaan kumpulan Pengurusan dan Professional

 • 4 keping gambar pelajar berukuran pasport (tulis nama dan no kad pengenalan dibelakang gambar)

 • 2 salinan kad pengenalan pelajar yang disahkan

 • 2 salinan kad pengenalan  ibu dan bapa yang disahkan

 • 2 salinan sijil kelahiran pelajar yang di sahkan

 • 2 salinan Keputusan Peperiksaan  SPM / SPMV pelajar  (tidak perlu jika pelajar berumur 16 tahun dan

 • tidak  menduduki SPM ) yang disahkan

 • 2 salinan sijil berhenti sekolah pelajar yang disahkan ( Jika berumur 16-17 tahun)

 • 2 salinan kad pengenalan penjamin yang disahkan

 • 2 salinan slip gaji  yang disahkan oleh majikan

 • 2  borang akuan pendapatan penjamin (jika penjamin berkerja sendiri) yang disahkan oleh penghulu/pengurus felda

 • 2 Salinan buku akaun / maklumat akaun yang dicetak di CIMB bank (CIMB Konventional Akaun)

* SEMUA SALINAN DOKUMEN HENDALAH DISAH OLEH MANA MANA PIHAK BERIKUT DI TEMPAT BERMASTAUTIN PEMOHON:-
 • Pengetua Sekolah Menengah / Ketua kampung / Pengerusi JKKK / Penghulu

 • Pegawai kerajaan kumpulan pengurusan / professional GRED 41 keatas