Tahap 4

FB-024-4-2012

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

18 bulan

Pengurusan Pejabat 

Tahap 4

EE-021-4-2012

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

18 bulan

Industri Elektronik

Tahap 2

Sila hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Kulinari 

Tahap 2

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

F & B

Tahap 2

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Industri Elektronik

Tahap 2

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Elektrik

Tahap 2

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Pengurusan Pejabat

Tahap 3

Sila hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Kulinari

Tahap 3

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

F & B

Tahap 3

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Industri Elektronik

Tahap 3

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Elektrik

Tahap 3

Sila Hubungi untuk keterangan lanjut

En Kumar     019 - 446 0735

En Razuwi    011 - 5505 3327

Tempoh Pembelajaran

6 bulan

Pengusan Pejabat